Projecten

In de Democratische Republiek van Congo hebben veel kinderen geen kans om naar school te gaan. Daarnaast verlaten jongeren (zowel jongens als meisjes) jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Redenen hiervan zijn o.a. de armoede thuis, waardoor kinderen nauwelijks voedsel, uniforme en schoolgeld hebben ...
Een collectief van gedreven vrouwen dat in het eerdergenoemde project zijn geholpen, willen de handen ineen slaan om gezamenlijk een socio-agrarische coöperatie op te richten. Met als doel de levensomstandigheden verbeteren door het creëren van een gunstige markt voor de landbouwproductie.
Dit project wil studiekansen bieden aan talentvolle meisjes en weeskinderen om hun toekomstperspectieven duurzaam te verbeteren. Dit doen we door te investeren in de kracht van jonge mensen, met name meisjes, om zichzelf te ontwikkelen, zodat ze straks op eigen kracht verder kunnen.
Het project Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen wil de armoede, ondervoeding en honger drastisch terugdringen. Dit door in te zetten op betere landbouwproductie en verhoging van inkomsten van de lokale bevolking.
Onder het motto ‘Als mensen niet naar school kunnen komen, dan brengen we de school naar jongeren’ heeft Stichting De Toekomst Zaaiers, samen met de Burundese partnerorganisatie ASODEV, een mobiele school ontwikkeld.