Doelstellingen

Het doel van De toekomstzaaiers is het initiƫren en ondersteunen van projecten op gebied van educatie, vrede, armoedebestrijding en ondernemerschap.

Te beginnen in Grote Meren Regio( Burundi, Rwanda, RDC en Tanzania) waar cyclische burgenoorlogen veel slachtoffers en menselijke leed veroorzaken. En overal waar mensen in noden verkeren.

In Nederland richt de stichting zich op initiatieven die kwetsbare jonge mensen- zoals migranten- helpen om hun situatie te doorbreken.

Wij zaaien hoop en toekomstperspectieven voor kansarme kinderen en jongeren in Afrika en overal waar mensen in noden verkeren.