Wij zaaien hoop en toekomstperspectieven voor kansarme kinderen en jongeren in Afrika
en overall waar mensen in noden verkeren.
Sluit je aan en word zelf een toekomstzaaier! Met uw gift kunt u veel betekenen voor de gezondheid van mensen in Afrika.
U kunt een evenement zelf organiseren. Met uw inzet draagt u bij aan een betere gezondheid, scholing en vrede in Afrika.
Zet Stichting DE TOEKOMSTZAAIERS in uw testament. Als u Stichting DE TOEKOMSTZAAIERS wilt begunstigen, moet u daarom een testament bij de notaris maken.