Dankzij ruimhartige donateurs kan
Stichting De toekomstzaaiers het verschil blijven maken.

Uw testament

Zet Stichting DE TOEKOMSTZAAIERS in uw testament. Een testament is een notariƫle akte waarin beschreven staat wat er met geld en goederen moet gebeuren wanneer iemand komt te overlijden.

U bepaalt zelf wie u opneemt in uw nalatenschap. Gaat het naar familie of andere personen? Of schenkt u bijvoorbeeld aan organisaties die uw idealen delen. U neemt een bijzondere, cruciale beslissing als u stichting DE TOEKOMSTZAAIERS als begunstigde in uw testament opneemt. Als u Stichting DE TOEKOMSTZAAIERS wilt begunstigen, moet u daarom een testament bij de notaris maken.

In een gesprek zal uw notaris informeren naar uw bezittingen, wie u wilt begunstigen en wat uw wensen voor de verdeling zijn.

Testament

Op www.testamenttest.nl kunt u testen of u een testament nodig heeft of dat uw bestaande testament mogelijk aanpassingen behoeft.

U kunt DE TOEKOMSTZAAIERS op verschillende manieren opnemen in uw testament:

  • Erfstelling: DE TOEKOMSTZAAIERS ontvangen een percentage van uw nalatenschap.
  • Legaat: DE TOEKOMSTZAAIERS ontvangen als legataris een bepaald bedrag of bijvoorbeeld een huis, grond of aandelenportefeuille.

Uw gift is aftrekbaar

Stichting DE TOEKOMSTZAAIERS is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
U kunt uw donatie dus opvoeren bij het invullen van uw belastingformulier.

Het RSIN / Fiscaal nummer van stichting De Toekomstzaaiers is 857559655 // KvK nr: 68713428