Vredeseducatie

In verschillende crises en oorlogen die de wereld treffen zijn er veel jongeren bij betrokken. Vaak als slachtoffers, maar soms nemen jongeren zelf actief deel aan de oorlogen, waardoor het gebruik van geweld genormaliseerd lijkt te zijn.

Stichting De toekomstzaaiers wil de vredeseducatie promoten en meewerken aan verzoening en de bouw van een sterke vredesbeweging. Want een van de redenen van de cyclische oorlogen in de wereld is de afwezigheid van een sterke vredesbeweging, die de vredescultuur verspreidt en zo nodig vroegtijdig “geweld de-escalerende” maatregelen neemt.

Er bestaat dan ook grote behoefte om de vredescultuur-vooral bij jonge mensen- te implementeren en verspreiden, wil men geweldspiralen doorbreken en duurzame vrede stichten. Want duurzame ontwikkeling is ondenkbaar zonder vrede.