Educatie en vaktrainingen

Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. Tevens vormt educatie een prachtig middel om vormen van ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te pakken.

Stichting De toekomstzaaiers wil bijdragen aan de betere toegang van jongeren en vooral meisjes tot goede educatie. Aan ongeschoolde jeugd willen wij betere toekomstperspectieven bieden door korte beroepstrainingen. Want zelfs in arme landen is een geleerd beroep vrijwel synoniem van een baan.