Educatie en vaktrainingen

Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid.

Tevens vormt educatie een prachtig middel om vormen van ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te pakken.

Stichting De toekomstzaaiers wil bijdragen aan de betere toegang van jongeren en vooral meisjes tot goede educatie. Aan ongeschoolde jeugd willen wij betere toekomstperspectieven bieden door korte beroepstrainingen. Want zelfs in arme landen is een geleerd beroep vrijwel synoniem van een baan.

"Educatie is de sleutel tot succes"

Nelson Mandela

Met deze korte uitspraak benadrukt Mandela heel treffend het belang van onderwijs. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen: je leert er voor jezelf opkomen en je talenten ontwikkelen.

educatie en vaktrainingen

Word donateur

Steun ons belangrijke werk door uw donatie te storten op rekening:
NL27 TRIO 0338 7205 45 t.n.v Stichting De Toekomstzaaiers

Wij zaaien hoop en toekomstperspectieven voor kansarme kinderen en jongeren in Afrika en overal waar mensen in noden verkeren. Voor een wereld zonder honger, onrecht en oorlogen.

DONEER NU