Gezondheidszorg en drinkwatervoorziening

Stichting De toekomstzaaiers wil haar expertise inzetten ten dienste van de begunstigden.

Wij willen projecten steunen die een blijvend effect hebben voor individuen, hun families en de lokale gemeenschap. Immers er is een direct verband tussen armoede en een slechte gezondheid: minder ziektes betekent immers minder ziektekosten en meer kans om via een opleiding, beter werk of een eigen bedrijfje aan de armoede te ontsnappen.

Andersom betekent minder armoede: betere leefomstandigheden en meer toegang tot informatie en zorg.

Preventiemaatregelen

Stichting De toekomstzaaiers wil zich inzetten voor meest kwetsbare bevolkingsgroepen, met speciale aandacht voor kinderen en jonge vrouwen.

Daarbij werken we bijvoorbeeld aan de opleiding van vroedvrouwen en aan preventie-voorlichters. Want met eenvoudige preventiemaatregelen zoals handen wassen kan men veel ziektes voorkomen en daarmee kostbare levens redden.

Word donateur

Steun ons belangrijke werk door uw donatie te storten op rekening:
NL27 TRIO 0338 7205 45 t.n.v Stichting De Toekomstzaaiers

Wij zaaien hoop en toekomstperspectieven voor kansarme kinderen en jongeren in Afrika en overal waar mensen in noden verkeren. Voor een wereld zonder honger, onrecht en oorlogen.

DONEER NU