Gezondheidszorg en drinkwatervoorziening

Stichting De toekomstzaaiers wil haar expertise inzetten ten dienste van de begunstigden. Wij willen projecten steunen die een blijvend effect hebben voor individuen, hun families en de lokale gemeenschap.
Immers er is een direct verband tussen armoede en een slechte gezondheid: minder ziektes betekent immers minder ziektekosten en meer kans om via een opleiding, beter werk of een eigen bedrijfje aan de armoede te ontsnappen.

Andersom betekent minder armoede: betere leefomstandigheden en meer toegang tot informatie en zorg.