Onze werkgebieden zijn:

Educatie en vaktrainingen
Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. Tevens vormt educatie een prachtig middel om vormen van ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te pakken.
Vredeseducatie
In verschillende crises en oorlogen die de wereld treffen zijn er veel jongeren bij betrokken. Vaak als slachtoffers, maar soms nemen jongeren zelf actief deel aan de oorlogen, waardoor het gebruik van geweld genormaliseerd lijkt te zijn.
Ondernemerschap en Voedselzekerheid
Afrikaanse landen in Sub-Sahara scoren heel laag als het om inkomsten voedselproductie per hoofd van de bevolking gaat. Erg jammer, want armoede en honger, vooral onder jongeren, veroorzaken gezondheidsproblemen, immigratie en andere sociale conflicten.
Gezondheidszorg en drinkwatervoorziening
Stichting De toekomstzaaiers wil haar expertise inzetten ten dienste van de begunstigden. Wij willen projecten steunen die een blijvend effect hebben voor individuen, hun families en de lokale gemeenschap.
Kennis overdracht
Stichting De toekomstzaaiers wil haar expertise inzetten ten dienste van de begunstigden. En projecten steunen die een blijvend effect hebben voor individuen, hun families en de lokale gemeenschap.