Ondernemerschap en Voedselzekerheid

Afrikaanse landen in Sub-Sahara scoren heel laag als het om inkomsten voedselproductie per hoofd van de bevolking gaat. Erg jammer, want armoede en honger, vooral onder jongeren, veroorzaken gezondheidsproblemen, immigratie en andere sociale conflicten.

Terwijl circa 90 procent van de bevolking in deze landen leeft van de landbouw is de voedselproductie veel te laag door:

  • Het gebrek aan goede zaden, mest en kennis;
  • de slechte opslag van oogsten, dus een grote verlies van landbouwproductie;
  • De inkomsten van de agrarische gezinnen worden laag gehouden door tussenhandelaren.

Gelukkig is er ook goed nieuws: veel landen in sub-Sahara Afrika, zoals Burundi, zijn groen en vruchtbaar. En ondernemerschap kan als wapen tegen armoede hierbij helpen om de inkomsten en landbouwproductie drastisch te verhogen.

Coöperatieve ondernemen is bij uitstek een goede instrument voor zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid voor arme landen. Het coöperatieve ondernemerschap biedt mensen in kwetsbare posities de kans om in collectief verband te werken aan hun zelfredzaamheid.

Door hun talenten en beschikbare tijd te benutten en zelf een inkomen te verwerven kunnen kwetsbare jongeren hun eigen kansen scheppen en ontwikkelen.

Ondernemerschap  en Voedselzekerheid

Ondernemerschap

Stichting De toekomstzaaiers wil ondernemerschap met een structurele impact promoten en stimuleren. Zodat arme mensen hun talenten, eigen dromen, ideeën ontwikkelen.

Door mensen bewust te maken van hun eigen potentieel, kansen en mogelijkheden zal dit leiden tot het verdwijnen van ongelijkheid en armoede.

Met de training ondernemerschap willen De toekomstzaaiers kansarme jonge lijders transformeren in leiders. Op die manier zullen ze stappen zetten om de wereld tot een betere plek te maken.

Word donateur

Steun ons belangrijke werk door uw donatie te storten op rekening:
NL27 TRIO 0338 7205 45 t.n.v Stichting De Toekomstzaaiers

Wij zaaien hoop en toekomstperspectieven voor kansarme kinderen en jongeren in Afrika en overal waar mensen in noden verkeren. Voor een wereld zonder honger, onrecht en oorlogen.

DONEER NU