Projecten

Als gevolg van realisatie Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen verbetert de levensomstandigheden van 560 extreem arme (agrarische) gezinnen in Bururi, Burundi door
In Burundi hebben meisjes en weeskinderen vooral op platteland nauwelijks kans op scholing. Erger, jaarlijks moeten honderden meisjes de school verlaten zonder diploma, dus kans op een goede
Met dit project wil Stichting De Toekomst Zaaiers en haar partners het leven van vele Burundezen structureel verbeteren en hen hoop te bieden voor de toekomst. Dit door in te zetten op de ge