Project Mobiele school voor vaktraining in Oost Congo

In de Democratische Republiek van Congo hebben veel kinderen geen kans om naar school te gaan. Daarnaast verlaten jongeren (zowel jongens als meisjes) jaarlijks de lagere school zonder enige diploma. Redenen hiervan zijn o.a. de armoede thuis, waardoor kinderen nauwelijks voedsel, uniforme en schoolgeld hebben; ouders, die zich niet bewust zijn van de voordelen van onderwijs, maar ook onvoldoende scholen ten opzichte van de snelle bevolkingsgroei.

De gevolgen van deze situatie zijn voor ongeschoolde jongeren dramatisch: een vicieuze cirkel van extreem armoede met te hoge werkloosheid, dronkenschap, immigratie, vrouwenonderdrukking, misdaad, ongewenste zwangerschap, enz.

In deze moeilijke context wil de jonge Stichting De Toekomst Zaaiers en haar lokale partnerorganisaties ASODEV en ROCK CENTER Asbl het leven van jongeren in het Oost van DRC structureel verbeteren en hen hoop te bieden voor de toekomst.

Project mobiele school voor vaktraining in Osst Congo

Het project Mobiele school voor vaktraining in Oost Congo wil korte beroepstraining geven aan kansarme jonge mensen(m+v ) in het Oost van RDC.

Op korte termijn zal dit leiden tot de toename van het percentage vaklui, arbeidsplaatsen, inkomsten van jongeren alsmede ondernemerschap stimuleren in RDC bevorderen.

Het project wil inzetten op: vaktrainingentewerkstelling en landbouwtrainingen; drie cruciale instrumenten om het inkomen van arme (jonge)mensen te verhogen en deze te begeleiden nar zelfredzaamheid.

Tenslotte is het project gebaseerd op het Learn for Work principe: een 7-stappen concept om jongeren te helpen met een vaardigheid en een betaalde baan.
 Een belangrijke stap van deze programma is om de getrainde jongeren te koppelen c.q. organiseren in brancheorganisaties, bv. landbouwproducenten, naai- of meubelateliers enz. 


Op die manier krijgen deze jongeren snel en makkelijk ervaring, werk en inkomsten.