Project” Voedsel en inkomsten t.b.v. kansarme gezinnen in Burundi ”

In Burundi, een van de armste landen ter wereld, hebben veel kinderen geen kans om naar school te gaan. Andere jongeren (zowel jongens als meisjes) verlaten jaarlijks de lagere school zonder enige diploma, dus kans op een goede toekomst. De reden hiervan zijn legio:

  • de armoede thuis, waardoor kinderen nauwelijks voedsel, uniforme en schoolgeld hebben;
  • ouders, die zich niet bewust zijn van de voordelen van onderwijs;
  • onvoldoende scholen ten opzichte van de snelle bevolkingsgroei.

De gevolgen van deze situatie zijn voor ongeschoolde kinderen dramatisch: een vicieuze cirkel van extreem armoede met te hoge werkloosheid, dronkenschap, immigratie, vrouwenonderdrukking, misdaad, ongewenste zwangerschap, enz.

 

Doelstellingen van het project

 

Dit project wil de voedselproductie en inkomsten van jaarlijks 120 kansarme gezinnen verbeteren met in totaal ca. mensen. Ze zullen training over moderne landbouw en commercialisatie van hun producten krijgen. Om de landbouw, dus de voedsel productie en inkomsten snel en drastisch te vergroten wil het project een cursussen moderne landbouw, kleine veehouderij, hokken maken.

Het project wil zaaimateriaal, mest en andere landbouwmateriaal beschikbaar maken tegen een lage prijs. Om de inkomsten te diversifiëren gaat het project andere inkomsten genererende activiteiten- buiten landbouwseizoen- promoten, zoals fruiten- en groenten- en bloemenkwekerij, dierhouderij, enz.; Voor jaarlijks 200 ongeschoolde kansarme jongeren wil het project korte vakopleiding geven aan en hen ondersteunen bij het solliciteren naar een baan of bij het starten van een eigen bedrijfje.

Dankzij betere voedselproductie en inkomsten zal geld beschikbaar zijn voor de basisbehoeftes van deze gezinnen: eten, kleding, medicijnen en scholing voor kinderen.

Op die manier gaat het project:
- Honger en armoede terugdringen dankzij de verbetering van voedsel- en landouwproductie.
- De leefomstandigheden en toekomstperspectieven van de jongeren op het platteland, die geen vervolgonderwijs krijgen, duurzaam verbeteren;
- Het verbeteren van de gezondheid dankzij training, betere voedsel en voorlichtingscampagnes;