Onze missie

Toekomstperspectieven zaaien… want er zijn tekenen van hoop!

De toekomstzaaiers hebben een ambitie: bouwen aan een wereld waarin iedereen zijn toekomst en een meer rechtvaardige samenleving kan opbouwen. Omgevingen bouwen voor openbaring van elke talent.

Wij willen gunstige voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van kansarme jonge mensen van goede wil en hen de kans geven om te handelen op individueel, professionele, sociaal-maatschappelijke niveau.

Door het verwerven van de nodige opleiding en expertise, zullen kansarme jongeren zullen hun leven in eigen handen hebben en veranderen in verantwoordelijk spelers in hun land.

Wij geloven dat ze op die manier een positieve impact zullen hebben op de samenleving en dat ze zullen helpen om deze eerlijker te maken.

Solidariteit en dienstbaarheid liggen aan basis van de missie van De toekomstzaaiers.

Elke actie van onze organisatie wordt geleid door de wens om elkaar te dienen, in het bijzonder degenen die het meest nodig hebben.

Wij zaaien hoop en toekomstperspectieven voor kansarme kinderen en jongeren in Afrika en overall waar mensen in noden verkeren.