"Stichting De Toekomst Zaaiers is verankerd in de wereld solidariteit. In verhouding met de grote noden overal om ons heen is wat wij als kleine stichting kunnen doen, maar weinig. Daarom past ons bescheidenheid. Het besef van ontoereikendheid mag echter onze motivatie en werkkracht niet verlammen. Wij zien het als onze opdracht samen met anderen moedig te werken aan een betere toekomst."