Project Studiekansen voor talentvolle meisjes en wezen in Burundi

Dit project wil studiekansen bieden aan talentvolle meisjes en weeskinderen om hun toekomstperspectieven duurzaam te verbeteren. Dit doen we door te investeren in de kracht van jonge mensen, met name meisjes, om zichzelf te ontwikkelen, zodat ze straks op eigen kracht verder kunnen. Tenslotte begint een betere toekomst bij goed onderwijs en een diploma en draagt dit bij aan zelfontplooiing en zelfredzaamheid.

Het project Studiekansen voor talentvolle meisjes en wezen zal op -korte- termijn de leefomstandigheden van talentvolle meisjes en wezen verbeteren door hun scholing te faciliteren. Dit doen we door o.a. het schoolgeld, boeken, voedsel, schooluniform en vervoer te bekostigen.