Project Opzetten van een sociaal-agrarische coöperatie in Burundi

Om bij te dragen aan de armoedebestrijding en voedselzekerheid in Burundi hebben Stichting De Toekomstzaaiers en de lokale partner ASODEV Reragakura het project ‘Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen in Bururi’ in 2018 gestart.

Het project heeft inmiddels 568 arme agrarische gezinnen ondersteund met een startkapitaal in de vorm van kleinvee (geiten en kippen) en zaaimateriaal. De focus ligt op genoeg voedselproductie, een waardig inkomen en een sterk sociaal netwerk. We hebben in 2019 grote vooruitgang geboekt, maar er zijn nog steeds te veel extreem arme gezinnen met kinderen die continu in levensgevaar leven door chronische ondervoeding.

Project Opzetten van een sociaal-agrarische coöperatie in Burundi

De geboorte van een coöperatie …

Een collectief van gedreven vrouwen dat in het eerdergenoemde project zijn geholpen, willen de handen ineen slaan om gezamenlijk een socio-agrarische coöperatie op te richten. Met als doel de levensomstandigheden verbeteren door het creëren van een gunstige markt voor de landbouwproductie. De coöperatie wil fungeren als een kenniscentrum op het gebied van gezondheid en family planning om de gezondheid van de lokale bevolking te verbeteren. Immers wie de weg van de coöperatie inslaat, neemt de toekomst zelf in handen. Het huidige project wil een kleine sociaal-agrarische coöperatie van lokale boeren in Bururi oprichten.

Doelstelling korte termijn:

  • ondernemerschap, landbouwproductie en inkomsten vergroten middels trainingen;
  • de beschikbaarheid van mest en zaden en
  • de gezamenlijke aan- en verkoop van kippen en landbouwproducten.

Het project is in 2020 gestart dankzij de financiële steun van AFAS Foundation