Project Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen in Burundi

Het project Voedselzekerheid en armoedebestrijding voor agrarische gezinnen wil de armoede, ondervoeding en honger drastisch terugdringen. Dit door in te zetten op betere landbouwproductie en verhoging van inkomsten van de lokale bevolking. Concreet betekent dit inzetten op landbouwtraining en beschikbaarheid van landbouwproducten; twee cruciale instrumenten om het inkomen van mensen te verhogen en de voedselonzekerheid aan te pakken.

Daarnaast wil dit project fungeren als een kenniscentrum op het gebied van landbouw, gezondheid en family planning.